Naturama

Naturama, Svendborg

Er man til udstoppede dyr er Naturama lige stedet for én. Er man ikke, er der ikke så meget at komme efter.


Svendborg Zoologiske Museum åbnede for snart hundrede år siden i 1935. Det var den lokale typograf Harald Thomsen, der her udstillede sin private samling af udstoppede dyr - primært fugle fra Sydfyn – og nogle levende. Med tiden voksede samlingen af udstoppede dyr, mens de fleste levende dyr forsvandt. Museet overgik til kommunens varetagelse efter blot 5 år. Ved årtusindskiftet opnåede det lille museum finansiering til en stor ny tilbygning (faktisk større end den gamle hovedbygning).


I dag har museet skiftet navn til Naturama og er administrativt lagt sammen med Fjord og Bælt i Kerteminde. Det fremstår som en moderne zoologisk samling, der primært formidler i en lav øjenhøjde.


Før jeg besøgte Naturama, så jeg på Google-anmeldelserne, at folk brokkede sig over manglen på tekst om de udstillede dyr. Der var tæt på ingen tekst ved dyrene i hovedudstillingen om invasive arter, men vendte man sig om, fandt man en computer med alle de informationer man med rimelighed kunne ønske sig.


Netop udstillingen om invasive arter var jeg stærkt imponeret over. Den var opsat ret så simpelt. På tre podier var placeret dyr i Danmark, dyr der har været i Danmark og dyr der måske kan komme til Danmark. Blandt dyrene i Danmark indikerede et lavt hegn om dyrene kun fandtes i indhegninger eller også i det fri. Rundt omkring var der placeret navneskilte suppleret med et klistermærke, hvor farven indikerede om dyret var invasivt eller ej og om det blev anset som et problem eller ej. Derudover kunne man åbne for skiltet for at få lidt flere informationer i piktogramformat.


Simpliciteten i museets opbygning fortsatte med den naturlige opdeling med havdyr i kælderen, landdyr på mellemplanet og fugle på overplanet. Langs ydervæggene kunne man finde små specialtemaer, der gik udover de udstoppede dyr.


Lyssætningen og lydene i hallen skiftede mellem forskellige vejrtyper og dag og nat suppleret af en videoprojicering. Jeg fik ikke så meget ud af dette stemningselement, men det har måske maskeret støjen fra andre kilder.


I museets gamle hovedbygning var en udstilling med hasselmus og i en stor sal blev der afholdt et hajshow og der var mulighed for nogle hands-on oplevelser. Derudover var der en serie gamle dioramaer. Her lod oplevelsen til at være en blanding af naturformidling og museumshistorisk formidling. Det var bl.a. her jeg lærte, at museets tre gejrfugle slet ikke var ægte. For at kunne udstille denne nu uddøde fugl havde museets stifter selv konstrueret ikke bare en men tre efterligninger.


Naturama var et glimrende sted at bruge et par timer på en regnvåd dag i Svendborg. Museets største styrke, formoder jeg, ligger i skoleformidlingen. Her har Svendborg et kraftcenter, der kan styrke de lokale skolebørns interesse for naturen og naturvidenskaben.


I Portugal findes der mange små lokale sciencecentre, der formidler både generelt om naturvidenskab, men også om emner af lokalbetydning. De er alle samlet under den samme paraplyorganisation. I Danmark findes der også en del lokale formidlingscentre primært fokuseret på at formidle den lokale naturgeografi. De såkaldte videnspædagogiske aktivitetscentre i Danmark samarbejder, men kunne måske nyde godt af et tættere samarbejde. For en udefrakommende ville en fælles identitet gøre dem tydeligere og kunne måske også styrke dem i deres kamp for midler. I Portugal ville jeg vide hvordan jeg fandt det nærmeste formidlingscenter. I Danmark ville jeg have noget sværere ved det.


Website: naturama.dk

Entré: Voksne 140, børn (0-17 år) gratis

Åbningstider: Sæsonafhængigt, åbner 10 lukker 16 eller 17

Adresse: Dronningemaen 30, 5700 Svendborg

Besøgt: juli 2020

Tilbage til de øvrige aktiviteter