Ørsted

Ørsted - Han satte strøm til verden

Hans Christian Ørsted opdagede i 1820, at der er en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme, den såkaldte elektromagnetisme. Det fejres i 2020 med museumsudstillinger, bogudgivelser, foredrag og andre aktiviteter. En af bogudgivelserne er et biografisk tegneseriealbum om H.C. Ørsteds liv fra han var en ung dreng i Rudkøbing på Langeland til stiftelsen af den Polytekniske Læreanstalt, det nuværende DTU.


Albummet er tegnet og fortalt af Sussi Bech, Ingo Milton og Jens Olaf Pepke Pedersen. Bech er kendt for sine tidligere tegneseriealbum, hvor Nofret nok er bedst kendt. Milton har også erfaring med tegneserier og har tidligere arbejdet med illustrationer til museer. Pedersen er seniorforsker ved DTU og medlem af styrelsen for Selskabet for Naturlærens Udbredelse, som er initiativtagerne til dette album. Der er altså sat et stærkt hold til at få styr på det håndværksmæssige, det fortællemæssige og det faglige indhold.


Albummet er opdelt i to dele. Den første del er selve den biografiske fortælling om H.C. Ørsted. Den anden del er godt 10 siders tekst, der perspektiverer og rammesætter fortællingen om H.C. Ørsted. Læser man hæftet fra start til slut, kommer den anden del som lidt af en overraskelse. I stedet for at køre biografien til den bitre ende med hovedpersonens død, som de fleste biografier jo nok gør, så slutter fortællingen allerede i 1829, 22 år før Ørsteds død. Fortællingen slutter på en venstreside. På den modstående side er indsat maleriet af Ørsted på talerstolen ved det første skandinaviske naturforskermøde, som i dag hænger i Københavns Universitets festsal. Denne begivenhed finder sted 18 år efter fortællingens afslutning.


H.C. Ørsted var en driftig mand. Gennem sin levetid nåede han at sætte sit præg på ikke blot naturvidenskaben. Han var også central i oprettelsen af både den Polytekniske Læreanstalt og etableringen af det naturvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet. Dertil kommer hans utrættelige arbejde med og for folkeoplysningen i landet, et arbejde hvor han desværre ofte bliver glemt til fordel for Grundtvig.


At blive glemt er desværre også H.C. Ørsteds lod i udlandet. Hvor revolutionerende hans opdagelse end var så bliver den i dag ofte glemt i udlandet. Sandsynligvis fordi der ikke følger en ligning med. I stedet er det ofte Faraday med dynamoen eller Maxwell med sine ligninger, der tiltrækker sig opmærksomheden. Det er tydeligt, at det er et åbent sår i visse kredse i Danmark. Propagandamaterialet for at genetablere H.C. Ørsteds indflydelse på fysikhistorien kommer blandt andet til udtryk i udgivelsen af engelsksprogede bøger om hans indflydelse og opdagelse og så især i fejringen af 200-året for opdagelsen. Alt sammen berettiget må man tilføje, men nok med begrænset effekt på den internationale scene.


Hvordan man fortæller H.C. Ørsteds historie har tydeligvis også været en hovedpine for forfatterne. Hvis man vil have det hele med om H.C. Ørsted, ender man med et 1200 sider langt værk i to bind (Naturens tankelæser af Dan Charly Christensen). En udvælgelse er derfor nødvendig. Opdagelsen af elektromagnetismen må selvfølgelig være central, når man udgiver albummet på baggrund af netop denne, men hvad skal ellers med? Her har forfatterne tilsyneladende valgt at fokusere på at menneskeliggøre H.C. Ørsted ved at inddrage barndommen i Rudkøbing, hans afbrudte forlovelse og senere hans ægteskab og faderskab. Derudover vil man også placere ham historisk, hvorfor broren Anders Sandøe Ørsteds opgør med kongen, salonerne i Bakkehuset med familien Rahbek og venskabet med Adam Oehlenschläger og Hans Christian Andersen også skal med.


Hvem er målgruppen mon for dette album? Tanken er nok, at man vil indfange et yngre publikum end den typiske foredragsgænger i Selskabet for Naturlærens Udbredelse (dvs. yngre end 60). Man skal dog være ret velbevandret i fysikken og oplysningstiden for at fange de mange referencer til begivenheder og historiske personer, der nævnes undervejs. Eller også skal man se det som easter eggs, der bidrager til historien for de særligt indviede og som man måske kan fange ved en ekstra gennemlæsning, når man har læst den anden del af albummet. Jeg er helt sikkert en del af målgruppen for dette album. Spørgsmålet er hvor mange andre, der passer i denne gruppe. Jeg håber, vi er mange, eller at vi bliver det som følge af de mange fejringer.


Titel: Ørsted – Han satte strøm til verden

Forfattere: Sussi Bech, Ingo Milton og Jens Olaf Pepke Pedersen

Niveau: Gymnasiet og opefter


Tilbage til de øvrige tekster