Fysikbasen.dk - forsøg for formidlere

Fysikbasen.dk - forsøg for formidlere

Hvilke gode forsøg er der til at formidle termodynamik, elektrodynamik og fotonik? Fysikbasen rummer en lang række af katalogiserede forsøg til fysikformidling, men opdateres desværre ikke længere.


Dette er en anmeldelse af en hjemmeside, der i skrivende stund ikke er blevet opdateret i over otte år. Fysikbasen.dk er alligevel en hjemmeside, der har sin fulde berettigelse. Forsøgene, der er samlet her, spænder fra de historiske, som de magdeburgske sfærer, over de for fysikshows kanoniske, som Rubens flammerør, til de hjemmelavede, som de simple højttalere.


Fysikbasen.dk er slet og ret en samling af fysikforsøg. Der er over 120 forsøg, hvoraf flere kan indgå i sammenhængende undervisningsforløb eller laves derhjemme. Alle forsøgene er rigt beskrevet både i udførelse og bagvedliggende teori. Rigtig mange af forsøgene har også referencer, der leder til videnskabelige artikler, der beskriver forsøgene eller principperne bag.


Personligt har jeg ofte brugt Fysikbasen.dk, som et inspirationskatalog til at udvikle nye forsøg og til at sammensætte et fysikshow med en bestemt fokus. Til dette fungerer hjemmesiden rigtig godt, da der er et stort overlap mellem instrumentsamlingerne for de forskellige danske fysikshows, men også fordi, man får et relativt overskueligt billede af hvad man kan bruge som udgangspunkt. Havde der været flere forsøg, ville det måske have været svært at få netop dette overblik.


Som underviser har jeg kun brugt Fysikbasen.dk til en noget speciel opgave, hvor jeg bad et hold om at bruge hjemmesiden, som inspiration til selv at lave en forsøgsvejledning. Her valgte de fleste dog i stedet at bruge Test-o-tekets forsøg som inspiration. Forsøgene på Fysikbasen.dk har da også i langt højere grad fysikshowene som fokus eller de meget simple demonstrationsforsøg. Jeg er dog overbevist om at mange af forsøgene vil kunne anvendes i fysikundervisningen.


Ophavsmanden til Fysikbasen.dk er Klaus Seiersen, en fysiker fra Aarhus Universitet, der bl.a. også har været med til at starte Fysikshow Aarhus og Ungdommens Naturvidenskabelige Forening i Aarhus. Siden blev startet med støtte fra en række fonde, firmaer og offentlige instanser, men da pengene nu er opbrugt og Klaus har travlt med andet, bliver hjemmesiden ikke længere opdateret.http://fysikbasen.dkTilbage til de øvrige tekster