HvordanSerFremtidenUdMedKunstigIntelligens

Hvordan ser fremtiden ud med kunstig intelligens?

For omtrent et årti siden var det robotterne, vi var sikre på ville overtage vores jobs og muligvis udkonkurrere os. I dag har vi indset, at computeren ikke behøver at have en fysisk form lig os for at gøre dette. Derfor er det nu den kunstige intelligens, der er efter os.


Men er den kunstige intelligens bedre end os til alt? Det er lang tid siden Kasparov tabte til Deep Blue. I dag kan kunstige intelligenser slå de bedste spillere i mange andre spil, men hvad med i mere virkelige problemstillinger?


Thomas Bolander forsker til daglig i sociale aspekter af kunstig intelligens. Han prøver at give den kunstige intelligens noget, der minder om situationsfornemmelse. Robotter med kunstig intelligens kan løse mange opgaver hurtigere og bedre end mennesker, men når de skal interagere med hinanden eller med et menneske fejler de og ofte katastrofalt.


Bolander bruger den første del af denne korte bog på at tegne et billede af udfordringerne vi i dag står over for med implementeringen af kunstig intelligens. Han fokuserer på hvilke begrænsninger, det giver, at den kunstige intelligens skal indgå i et socialt netværk med mennesker, der ikke altid har de samme prioriteter eller handler i de samme mønstre. Derudover eksemplificeres nogle af problematikkerne der opstår ved oversættelsen fra vores komplekse verden til de forprogrammerede kasser (har man læst Hannah Frys Hello World inden vil man genkende flere af eksemplerne).


I den næste del af bogen fører Bolander os op til nutiden og giver os en status på hvor forskningen står i dag. Hvad har vi styr på og hvor forventer vi at se de næste gennembrud. De mange fagtermer, der bliver forklaret på relativt lidt plads, fremstår, så man kan forstå de vigtigste aspekter, uden man bliver overvældet af kompleksiteten.


I afsnittet Alternativ giver Bolander sit bud på hvordan vi ved at udvikle os og teknologien sammen med den kunstige intelligens kan nå længere end hvis vi fortsætter i et spor, hvor computer og menneske ses som redskab og bruger.


Svaret på bogens titel er ikke nemt. Hypen om kunstig intelligens har resulteret i, at en lang række virksomheder forsøger at implementere det i alle mulige og ikke mindst umulige sammenhænge. Kunstig intelligens er nok det næste årtis udgave af nanoteknologi. En teknologi, der alene ved sit navn giver associationer til futuristiske samfund og øger bevillingsrammen for ansøgninger til forskningsprojekter.


Forfatteren Thomas Bolander er en flittig foredragsholder. Har man hørt et af hans foredrag tidligere, vil man genkende hans formidlingsform og flere af hans eksempler. Jeg foretrækker foredragsholderen fremfor forfatteren, men forfatteren bør ikke undgås af den grund. Flere af Bolanders foredrag er tilgængelige på YouTube.


Titel: Hvordan ser fremtiden ud med kunstig intelligens?

Forfatter: Thomas Bolander

Niveau: Gymnasiet og opefter


Tilbage til de øvrige tekster