KulstoffetsTidsalder

Kulstoffets tidsalder

Da jeg stoppede på Experimentarium fik jeg en bog i afskedsgave. Der fulgte ikke nogen ord eller begrundelse med. Jeg tror mest af alt det var en af dem de ikke havde kunnet sælge i butikken og derfor nu kom af med på en anden måde. Jeg havde i hvert fald set den en del gange før, men aldrig overvejet at samle den op og kigge i den. Den var allerede fem år gammel, da jeg fik den og der gik endnu et år før jeg besluttede mig for at læse den.


Idéen om at skrive en bog, der tager udgangspunkt i blot et grundstof, er ret interessant. Nogle grundstoffer vil naturligvis være mere interessante end andre; nogle vil nok kunne nøjes med en Pixie-bog. I sin beskrivelse af kulstof skelner Eric Roston mellem naturligt og unaturligt kulstof. Historien om det naturlige kulstof bliver også hele universets historie fra Big Bang til over livets opståen og dinosaurerne til motionsløbere og cyklister.


Historien om det unaturlige kulstof er historien om menneskets evne til at omdanne kulstofforbindelser og hvilke konsekvenser det har. Benzin, syntesekemi, polymerer, klimaudfordringerne og de fremtidige biobrændsler udgør hovedemnerne frem mod en diskussion af vores fremtid i et samfund mindre afhængigt af kulstofbaserede energikilder, men med en større anvendelse af kulstofbaserede materialer.


Energien i bindingerne kulstof laver med andre grundstoffer, særligt brint, er noget Roston ofte vender tilbage til. På den måde tydeliggør han, at der ikke blot er tale om en samling historier, der tilfældigvis indeholder kulstof, men at det netop er grundstoffets egenskaber, der er altafgørende for emnet. Hvad enten det handler om de to dobbeltbindinger der laves med ilt, for dermed at lave en drivhusgas, der er særligt god til at absorbere infrarød stråling og dermed holder jorden varm eller de fire bindinger til andre kulstofatomer, der giver anledning til diamanternes hårdhed, så formår Roston at relatere de atomare egenskaber med de hverdagslige erfaringer og omvendt.


Rostons styrke er hans evner som historiefortæller. Hvert kapitel er en separat historie om et emne, hvor kulstof spiller hovedrollen. Man kan dog godt mærke, at han har en baggrund i journalistikken (og fortsat arbejder med det). Der er derfor ikke langt mellem henvisningerne til forskere, der kommer med udtalelser direkte eller indirekte og referencer til rapporter. Det underbygger troværdigheden, og kan gøre historierne mere personlige, men kan også skygge for indholdet.


Titel: Kulstoffets tidsalder

Forfatter: Eric Roston

Niveau: Gymnasiet og opefter
Tilbage til de øvrige tekster