Six Easy Pieces

Six easy pieces

"Alting består af atomer - små partikler, der bevæger sig rundt i evig bevægelse, tiltrækker hinanden når de er tæt på hinanden, men frastøder hinanden når de bliver klemt sammen."

Ovenstående sætning er Richard P. Feynmans bud på den vigtigste sætning vi kan give videre til en fremtidig civilisation, hvis vores egen skulle forsvinde. Med udgangspunkt i denne forklarer Feynman de grundlæggende aspekter af fysik med en udpræget fokus på hvordan man bør tænke fremfor hvordan man skal regne.


Six easy pieces er et uddrag af de berømte forelæsninger Nobelpristageren i fysik Richard P. Feynman holdt i forbindelse med et førsteårskursus i fysik på California Institute of Technology. Uddragene er valgt, så de passer nogenlunde sammen og på samme tid gennemgår seks grundlæggende emner for fysik: atomer i bevægelse, grundlæggende fysik, relationen mellem fysik og andre videnskaber, energibevarelse, tyngdekraft, og kvantemekanik.


Feynman forklarer ikke fysik på samme måde som en traditionel forelæser ville gøre, han fokuserer på de tankegange man må anvende for at forstå fysik, hvor en traditionel forelæser ville introducere en række ligninger og øve eksempler. Dermed ikke sagt, at Feynman ikke bruger ligninger. Det gør han, men han bruger dem som et mål fremfor et middel, når han forklarer.


Feynman er flere gange blevet kritiseret for at holde førsteårskurser for færdiguddannede fysikere. Det skal forstås på den måde, at mange af hans forklaringer først kommer rigtigt til magt, hvis man allerede kender fysikken. I en af introduktionerne bemærkes det, at man af og til fanger ham i at kigge sig over skulderen mod den del af sit publikum, der ikke er hans studerende, men derimod hans kollegaer, der har sneget sig ind, og sige: "Se hvad jeg lige gjorde der! Var det ikke en smart måde at gøre det på?" Selv bemærker Feynman også i sin egen introduktion, at han nok ikke gjorde det så godt for de studerende.


At en mere end 50 år gammel foredragsrække fortsat kan bruges som en introduktion til fysik er imponerende. At den på knap 150 sider formår at introducere nogle af de vigtigste tanker og koncepter mennesket har udviklet siger noget om Feynmans formidlingsevner. At det så ikke er så brugbart, som et førsteårskursus i fysik er noget man må tage med.


Jeg kan varmt anbefale, at man læser Feynmans introduktion til fysik, hvis man ønsker at forstå hvad alle ligningerne rent faktisk betyder og for at forstå hvad fysik rent faktisk er.


Titel: Six Easy Pieces

Forfatter(e): Richard P Feynman

Niveau: Gymnasiet og opefterTilbage til de øvrige tekster