The Quantum Moment

The Quantum Moment

Dette er den mest alternative måde at lære om kvantemekanik jeg nogensinde har oplevet.


Robert P Crease og Alfred Scharff Goldhaber underviser begge på Stony Brook University i staten New York. Her underviste de i et kursus kaldet ”The Quantum Moment”. Dette danner baggrunden for denne bog.


Titlen på dette kursus er tvetydig af flere årsager og bogen ligesom kurset udnytter tvetydigheden. Den ene måde titlen kan tolkes, er det historiske øjeblik, hvor vi gik over til at se verden som et kvantemekanisk system fra tidligere at se det som et rent mekanisk system.


For at opfylde denne tolkning gennemgår forfatterne den historiske udvikling fra Newtons naturlove til hvor tids kvantemekaniske beskrivelser.


Den anden måde titlen kan tolkes, er det beskrivelsesmæssige øjeblik eller den skala, hvor vi går fra at se verden som et rent mekanisk system til et kvantemekanisk system. Her er Schrödingers kat som altid leveringsdygtig i fællesskab med multiversteorier, når problematikken skal forklares. Crease og Goldhaber fokuserer ikke på spidsfindighederne i problematikken, men får tegnet de generelle linjer. Deres fokus ligger nemlig et helt andet sted.


En tredje tolkning, som forklares allerede på side 10, henviser til en udstilling på New York Public Library tilbage i 2004. Her præsenteredes de mange måder Newtons mekaniske verdensbillede havde formet moderne kultur. Denne udstilling hed ”The Newtonian Moment: Isaac Newton and the making of Modern Culture”. Det er som et svar på denne udstilling, at Crease og Goldhaber har udformet deres kursus og skrevet denne bog. De undersøger hvordan udviklingen af teorierne om kvantemekanik kan siges at have været med til at forme den postmoderne kultur.


Den historiske udvikling af kvantemekanikken udgør således blot den røde tråd for en kavalkade af tegneserier, skulpturer, skuespil og mange andre kunstformer, der alle benytter aspekter fra kvantemekanikken til at formidle et emne. En konstatering fra Niels Bohr i skuespillet Copenhagen af Michael Frayn om, at ”vi skal kunne forklare det for Margrethe” (hans kone), benyttes til at sammenligne kvantemekanikken med kubisme. Her er sammenhængen, at selvom udtrykket i form af forklaringerne eller malerierne ikke nødvendigvis har en fotografisk lighed med vores verden, så kan de stadig benyttes til at give os en indsigt i verdenen.


XKCD, Saturday Morning Breakfast Cereal, Dilbert og mange andre tegneserier bliver flittigt brugt som eksempler på hvordan der refereres til kvantemekanik i popkulturen og som udgangspunkter for en dybere forklaring af indholdet i dem. Det nævnes ikke i bogen, men netop XKCD har en hel hjemmeside dedikeret til at forklare indholdet i de enkelte striber.


Det diskuteres fra tid til anden hvad naturvidenskaben har at bidrage med til den almene dannelse. Denne diskussion rejses oftest af humanister, der ser dannelse som noget relateret til de klassiske kunstarter i særdeleshed. Crease og Goldhaber viser med denne bog, at selv med denne snævre opfattelse af dannelse har naturvidenskaberne noget at bidrage med.


Titel: The Quantum moment

Forfatter: Robert P Crease og Alfred Scharff Goldhaber

Niveau: Gymnasiet og opefterTilbage til de øvrige tekster