Physics Girl

Physics Girl

Fysik har et ligestillingsproblem både som fag og som videnskab. I størstedelen af verden er fysik i udpræget grad en mandsdomineret disciplin. Dette forsøger Physics Girl bl.a. at ændre på.


Physics Girl er en YouTube-kanal som de fleste andre, når det kommer til indhold. En person viser et forsøg, er forundret/imponeret/begejstret over resultatet og forklarer fysikken bag. Dianna Cowern, som står bag Physics Girl, er som så mange andre god til at lave videoer, der forklarer fysik, men der, hvor hun skilder sig ud fra mængden, er på sit køn.


Naturvidenskab var indtil sidste århundrede (med få exceptionelle undtagelser) udelukkende for mænd. I det 20. århundrede fik kvinder lov til at søge ind på universiteterne, hvilket mindskede forskellen, men den var der stadig. I dag kommer vi stadig tættere på en reel ligestilling, men der er stadig lang vej igen. Dette gælder i særlig høj grad for fysik.


I min HTX-klasse var vi 32 elever, hvoraf 5 var piger. På det fysik A hold, jeg netop har afsluttet, var der 1 pige ud af 11 elever. Samtidig berettes der, om hvordan pigerne udgør en voksende majoritet af eleverne i gymnasierne. En vigtig faktor for studievalg er hvilke forbilleder, man har. Der er ingen kvinder på mit gymnasium, der underviser i fysik. På Niels Bohr Institutet kan det totale antal kvindelige professorer gennem hele instituttets historie tælles på en hånd (og de er alle ansat på nuværende tidspunkt).


Er fysik et drengefag? Svaret er kontroversielt nok ja langt hen ad vejen. En del studier har vist hvordan måden, vi arbejder med fysik, understøtter forventninger om, at modtagergruppen er stereotype drenge. Opgaverne handler ofte om kanoner, raketter og atombomber. Et speciale fra Institut for Naturfagenes Didaktik har interessant nok vist, at hvis en kanonkugle skiftes ud med en skål, der skubbes af bordet, bliver opgaven om det skrå kast lettere for piger og sværere for drenge.


Physics Girl laver ikke "pigeforsøg" fremfor "drengeforsøg". Cowerns køn hjælper dog til at bryde med flere af de stereotypiske fordomme om piger og fysik. For nylig er hun gået sammen med PBS (noget nær det amerikanske svar på DR) om at producere sine videoer. Man kan håbe, at det vil eksponere hendes kanal for et større publikum og hjælpe til med at gøre fysik til et mere ligestillet fag, så må vi se hvornår, det kommer som videnskab.Tilbage til de øvrige videoer