PracticalEngineering

Practical Engineering

Her er en kanal om detaljerne i hverdagens infrastruktur med modeller, der simpelt demonstrerer virkemåden.


Hvem skulle tro, at hvert afsnit i en videoserie om beton ville blive set af mere end en million seere? Eller at den efterfølgende serie om vandafledning ville få dobbelt så mange seere? YouTube-kanalen Practical Engineering har ramt en niche, hvor de gængse naturvidenskabskanaler sjældent finder hen.


Videoerne beskæftiger sig med et relativt afgrænset emne, som gennemgås af værten Grady. Visuelt sker dette gennem en blanding af simple simuleringer, videoklip af fænomenet, demonstrationsforsøg og close-up video af Grady. Stilistisk set er der ingen imponerende effekter. I stedet er der holdt en ren og tydelig kommunikation, der til tider kan virke lidt mekanisk.


Grady er ikke den store entertainer. Han er heller ikke særlig god til at bruge kropssprog og anden mimik, faktisk virker han meget robotagtig i sin fremtoning. Til gengæld er han eminent til at producere simple modeller til at demonstrere de koncepter, han forklarer. Dette kommer særligt til udtryk i hans videoer om hydraulik. Klipningen af videoerne er blevet bedre med tiden, men indeholder nogle gange lige lovligt meget stock-video.


De fleste videoer passer ind i en serie om et større emne. Et eksempel på dette er serien om beton, hvor der er videoer om hvad beton er, hvorfor man benytter armeret beton, om armeret beton ruster osv. Disse serier giver en sammenhæng til videoerne og giver en fornemmelse af, at man får en dybere forståelse for de bredere emner. Samtidig gør de det tydeligt, at mange af de dele af infrastrukturen, vi tager for givet, beror på en række ingeniørmæssige opfindelser og opdagelser, der må have taget mange iterationer at nå til.


For en fysiklærer er det spændende at se de mange anvendelser af de emner, der gennemgås i den daglige undervisning. Ingeniørfagene bliver nok ofte givet en for lille rolle i undervisningen både set i forhold til deres betydning og set i forhold til hvor mange af eleverne, der vil tage en ingeniøruddannelse frem for en ”ren” naturvidenskabelig uddannelse.


Tilbage til de øvrige videoer