Veritasium

Veritasium

Veritasium udstiller almindelige forforståelser af fysikken og udfordrer seerne til at gætte eller udregne virkelighedens effekt på simple fænomener


Hvad gør man, når man har en PhD i design af multimediebaseret fysikformidling? Derek Muller fra Australien valgte at starte YouTube-kanalen Veritasium, hvor han formidler en lang række fysiske koncepter og lignende ofte ved at tage udgangspunkt i tilfældige personer på hans vejs forudsætninger og forforståelser.


Ved at tage udgangspunkt i hvad folk ved og tror de ved, får man et godt udgangspunkt for en læringsproces. Mullers forskning har vist, at for virkelig at lære folk noget ved hjælp af videoer, må man addressere de forforståelser, ens publikum har. Det gør han, ved ikke at give svarene med det samme, men i stedet spørge folk hvad de tror, svaret er.


Det lyder i sig selv simpelt nok, men kan i praksis være utrolig svært, især hvis man skal have det til at fungere på video. Som underviser har man ofte en tendens til at rette så snart, man hører noget, der er tydeligt forkert. Derek Muller formår dog som regel at holde sig i skindet størstedelen af tiden og diskuterer i stedet svarene han får og overbeviser ad den vej både den, han interviewer, og seeren om det rigtige svar og mindst lige så vigtigt: hvor fejlen ligger i forforståelsen.


Flere af videoerne følger en inquiry-baseret tilgang til et emne, hvor der først etableres en interesse for et emne og en afstemning af relevant forhåndsviden. Herefter arbejdes der på at besvare et spørgsmål. Det kan ske ved at man ser starten på et forsøg og bliver spurgt hvad, der sker derefter. Andre gange ser man en række personer forsøge at besvare spørgsmålet på mere eller mindre overbevisende måder, hvilket får én til selv at overveje hvad svaret kan være. Herefter ser man svaret og får en forklaring eller diskussionen ender med at give et svar, der efterfølgende udbygges. I særlige tilfælde stopper videoen før besvarelsen, hvilket giver seerne muligheden for at lave videosvar, hvor de forsøger at besvare spørgsmålet. Efter svaret følger som regel en hale hvor emnet relateres til noget andet, som seeren selv kan udforske på egen hånd.


Muller er en atypisk "youtuber". Han anvender en forskningsbaseret metode i produktionen og er meget udtalt om at prioritere kvalitet over kvantitet. Han er heller ikke bange for at udtale sig om hvilke metoder, han mener virker og hvilke der ikke gør. Dette ses tydeligt i videoerne "This will revolutionize education" og "Khan Academy and the effectiveness of science videos".Tilbage til de øvrige videoer