Undervisning

UNDERVISNING

Her kan du finde nogle af de undervisningsmidler, jeg har produceret i forbindelse med mit arbejde som gymnasielærer. Materialet er til fri afbenyttelse. Jeg hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer, rettelser eller spørgsmål til materialet.

FORSØGSVEJLEDNINGER


Her finder du en række vejledninger til fysikforsøg. Alle vejledningerne følger den samme struktur.

Find forsøgsvejledningerne her

KOMPENDIER


Her finder du korte kompendier, der gennemgår emner kort og kobler dem til forsøg og opgaver.

Find kompendier her

PROJEKTFORSLAG


Her finder du forslag til projekter, der kan laves i samarbejde mellem fysik og andre gymnasiefag.

Find projektforslag her