Forsøgsvejledninger

Forsøgsvejledninger og opgaveark

Mine forsøgsvejledninger følger en fast struktur. De fylder én side med introtekst, materialeliste, billede af forsøgsopstilling, fremgangsmåde, beskrivelse af databehandling og en perspektiverende tekst. Derudover følger der et opgaveark med til hver af dem, der indeholder opgaver med ægte datamateriale, der gennemgår relevante beregninger og forståelsesspørgsmål, der tester forståelsen af den bagvedliggende teori.

Forsøgene er sorteret efter hvilke dele af kernestoffet på STX de hører ind under. Nogle forsøg figurerer dobbelt, da de kan høre under flere kategorier.