Billedkunst

Billedkunst

Figurer i fysik: hvordan laver man en god repræsentation?

Fysikbøger er fyldte med figurer. For at forstå fysiske fænomener må man kunne visualisere dem og i visse tilfælde kunne føle dem på egen krop. Sammenligninger, billedsprog og metaforer bruges ofte til at hjælpe med dette i teksterne og simuleringer er begyndt at blive anvendt i interaktive bøger (i-bøger).

Når man laver en figur, der skal repræsentere et fysisk fænomen må man finde et kompromis mellem en nøjagtig afbildning af virkeligheden, hvad der rent visuelt kan lade sig gøre og hvor let figuren kan aflæses.

Kvantemekanikken har ledt til store diskussioner af hvad en korrekt afbildning af virkeligheden egentlig betyder. Partikler og bølger er forskellige fænomener på menneskelig skala og derfor også i alle vores visuelle repræsentationsformer, så hvordan kan man vise denne dualitet?

Figurer af jordens bane rundt om solen er også et berømt eksempel på figurer, der har ledt til fejltolkninger af virkeligheden blandt utallige elever, da de ikke entydigt viser årsagerne til årstidernes skiften.

 

Stikord: figurer, kvantemekanik, dualitet, repræsentationsformer, visuelle udtryksmidler

 

Forslag til kilder for informationssøgning:

Improving physics texts: Students speak out

Video med misforståelser af årstiderne

Videoforklaring af dobbeltspalteeksperimentet

Video om mulig repræsentation af kvantemekanik

Charles og Ray Eames' videoer om størrelsesforhold og udstillingen Mathematica


Thing Explainer

I bogen Thing Explainer benytter forfatteren Randall Munroe blot de 1000 mest anvendte ord i det engelske sprog til at forklare hvordan alt lige fra celler over vaskemaskiner til rumraketter fungerer ved hjælp af diverse illustrationer. Denne formidlingsform er nok ikke ideel til at få den dybeste forståelse af hvordan man bygger en Saturn 5-raket, men den kan bruges til at give en indsigt i de grundlæggende aspekter og udfordre din forståelse af ordenes betydning.

Når man begrænser ordforrådet bliver illustrationerne fremhævet. Hvordan viser man en funktion, der kræver bevægelse, bedst, når man kun kan vise enkelte billeder af genstanden? Hvilke detaljer skal man fremhæve i en kompleks sammenhæng og hvilke skal man lade træde i baggrunden?

 

Stikord: figurer, repræsentationsformer, visuelle udtryksmidler, kontraster, grafisk design

 

Forslag til kilder for informationssøgning:

Randall Munroe: Thing Explainer (bog)

XKCD: Up Goer Five