Design og arkitektur

Design og arkitektur

Samspillet mellem arkitektur og bygningskonstruktion

Hvordan foregår samarbejdet mellem arkitekterne og ingeniørerne på et byggeprojekt? Arkitekterne tegner bygningerne, men fysikkens love afgør om de kan holde sig selv oprejst. Derfor må der et hold af ingeniører ind over processen for at afgøre, hvordan arkitektens vision kan udføres.

I dag arbejder de fleste arkitekter i forskellige 3D-computermodelleringsprogramer, hvor de laver deres tegninger og hurtigt får en idé om hvordan den endelige bygning kommer til at se ud. For at få en rumlig fornemmelse udføres mock-ups, som kan visualisere produktet på en mere håndgribelig måde. I den nærmeste fremtid forventes 3D-print, virtual og augmented reality også at spille en stor rolle.

Med nutidens computere er det blevet muligt for ingeniørerne at overføre arkitekternes 3D-modeller til andre programmer, der kan udføre beregninger på konstruktionen og fortælle, hvor store belastninger bygningen vil blive udsat for under forskellige vejrforhold og over tid. Nøjagtige skalerede modeller kan også placeres i vindtunneler, hvor de kan testes for de forventede belastninger.

 

Stikord: computersimuleringer, 3D-modeller, bygningskonstruktion

 

Forslag til kilder for informationssøgning:

Dansk Arkitektur Center

Ingeniøren: Flere ingeniører sætter æstetiske aftryk på bygninger og byrum

VGL Blog: Samspillet mellem arkitekter og ingeniører

Byggeri-Arkitektur: Det disciplinerede og det kreative skaber kunsten