Japansk

Japansk

Udbredelse af bandeord i  Japan - Random walks og kultur

I 1927 beskrev K Yanagita hvordan man i Japan havde forskellige ord for snegl afhængigt af hvor i landet man befandt sig. Interessant nok benyttede man det samme ord i Nord og syd, men ikke i midten.

I 2011 fulgte en gruppe fra Niels Bohr Institutet og Kyushu University op på Yanagitas arbejde ved at se på hvordan bandeord havde spredt sig i Japan. De fandt bl.a. ud af, at udbredelsen af ordene kunne beskrives ved hjælp af fysiske modeller, at de typisk opstod i Kyoto, at de blev spredt med en hastighed på ca. 1 km/år og nye ord opstod ca. hvert 30. år.

Det er uvist om denne model fortsat gælder, da man kunne forestille sig at internettets udbredelse har påvirket hvordan japanerne kommunikerer med hinanden.

 

Stikord: Biofysik, agentmodeller, Simuleringer, lingvistik, Japansk kultur, Aho, Baka

 

Forslag til kilder for informationssøgning:

Modelling the Spatial Dynamics of Culture Spreading in the Presence of Cultural Strongholds

Agent Based modeling


Shinkansen

Shinkansen er Japans højhastighedstog, der er berømt for sin enorme hastighed. Det store netværk binder Japan sammen på en måde det hidtil ikke har været muligt. Togdrift ved så høje hastigheder giver en masse tekniske udfordringer, ikke mindst når man har valgt at lægge ruten gennem et af de mest seismisk aktive områder på jorden.

Grundet sin langstrakte form kan man nemt binde størstedelen af Japan sammen med et simpelt netværk af tog. Ved at satse på højhastighedstog har japanerne et helt andet transportmønster end europæerne, hvor vi benytter fly langt oftere. Med blot nogle enkelte spor på tværs af landet har de omvendt bundet sig til en meget følsom infrastruktur og har måttet indstille sig på dette. Togrejsens anderledes rolle i japanernes hverdag har måske også været medvirkende til den væsentligt anderledes kultur japanerne har i forbindelse med rejserne.

Med jævnlige jordskælv og behov for ekstremt jævne skinner og en sikker elektricitetsforsyning udgjorde konstruktionen  af selve toget en enorm udfordring, som blev løst ved en blanding af teknologiske nybrud og kreativ anvendelse af kendte principper. De senere udgaver der anvender magnetisk levitation til at opnå en endnu jævnere bevægelse og dermed muliggør højere hastigheder har været med til at cementere japanernes førerposition på højhastighedstogområdet.

 

Stikord: MagLev, ingeniørvidenskab, superledere, togkultur, infrastruktur, mobilitet

 

Forslag til kilder for informationssøgning:

Wikipedia: Shinkansen

BBC dokumentar: Engineering connections - Bullet train

The Guardian: How the Shinkansen bullet train made Tokyo into the monster it is today

Japan forward: The art of Shinkansen

Engadget: Japan and trains: the love affair