Mediefag

Mediefag

Hvordan virker en mikrofon?

Der findes mange forskellige typer af mikrofoner og ekstraudstyr til mikrofoner, men hvordan virker de egentlig? Hvordan undgår man støj i sit signal og hvordan sikrer man sig at lydniveauet er på et fornuftigt niveau? Hvad er forskellen på mono og stereo optagelser og hvordan laver man lydoptagelser, til surround sound?

Nogle af de ældste mikrofoner baserer sig på en variabel modstand gennem et granulat af kulstof. Nyere mikrofoner er baserede på vibrationer i en membran, som ved forskellige metoder kan oversættes til et elektrisk signal, der varierer i styrke.

Udfordringen ved lydoptagelser er, at få membranen til at bevæge sig ved de lydbølger, der skal optages. Blæser det kan luften presse membranen helt ind og gøre den ude af stand til at vibrere.

Den næste udfordring herefter bliver så, hvordan man skal lagre lyden.

 

Stikord: mikrofoner, elektronik, optageteknik, transistorer, fourieranalyse

 

Forslag til kilder for informationssøgning:

Wikipedia: Microphone

Wikipedia: Sound recording and production

Fysikbasen.dk: Simpel højttaler af plastikglas og ledning