Oldtidskundskab

Oldtidskundskab

Antikythera-skibsvraget

I år 1900 fandt man et skibsvrag ud for den græske ø Antikythera. Det viste sig hurtigt, at skibet stammede fra antikken og havde transporteret en lang række af værdifulde genstande. Blandt statuer, krukker og mønter fandt man også en genstand af bronze og træ som senere er blevet kendt som antikytheramekanismen.

Denne mekanisme menes at have været en form for analog computer, der kunne bruges til at forudsige solen, månen, stjernernes og måske planeternes placering i forhold til jorden. Mekanismen er blevet studeret med mange forskellige avancerede metoder og der er mange hypoteser for hvordan den fungerede og hvordan den blev fremstillet.

Den eksakte alder for skibsvraget er ukendt, men man har bl.a. forsøgt at datere det ud fra artefakterne ombord.

 

Stikord: Antikytheramekanismen, dateringsmetoder, astronomiske beregninger

 

Forslag til kilder for informationssøgning:

The Antikythera Shipwreck Reconsidered

Artikel i Nature om Antikytheramekanismen

No Dumb Questions - The Antikythera Mechanism and Shipwreck