Religion

Religion

Naturvidenskaben som kristent projekt

Visdommens bog (11:20) siger "Alt har du ordnet efter mål, tal og vægt". Bibelcitater som dette og kirkens enorme styrke i 1500- og 1600-tallet knyttede de nye naturvidenskaber tæt sammen med kirken i denne periode. Det tydeligste eksempel på dette bånd er nok udviklingen af verdensbilledet, hvor Jorden gradvist mistede sin plads i centrum af universet.

Det mekaniske verdensbillede som gradvist blev introduceret i det 1600-tallet med Descartes og Newton som to af de vigtigste bidragydere blev i et vist omfang udviklet på et kristent grundlag. Adskillelsen mellem kirke og videnskab var ikke klar.

 

Stikord: det mekaniske verdensbillede, kristendom, katolicisme, Reformationen

 

Forslag til kilder for informationssøgning:

Kvant nr. 4 fra 2017 - temanummer om naturvidenskab og religion